STRUČNA PRAKSA

Detaljne informacije o stručnoj praksi, izdavanju uputa, realizaciji prakse, vođenju dnevnika, ocenjivanju i drugo, dostupne su na Studentskom portalu ATSSB na stranici PRAVILA STUDIRANJA.

Za sve informacije koje se odnose na realizaciju Stručne prakse, studenti se mogu obratiti predmetnom nastavniku dr Andrijani Đurđević (mejl: adjurdjevic@atssb.edu.rs).