STUDENTSKA SLUŽBA

Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite

Radno vreme šaltera: 11:00 – 13:00 časova (četvrtkom 14.30 – 16.00 časova)

El. pošta: mmilosavljevic@atssb.edu.rs

Telefon: +381 11 2618 242
                 + 381 64 867 59 70

Uverenja, zahtevi i molbe

Studentu se Uverenje o redovnom školovanju može izdati svakog radnog dana u vreme rada Studentske službe sa studentima. Za izdavanje uverenja potreban je samo indeks. Izdavanje Uverenje o redovnom školovanju je besplatno.

Za izdavanje drugih uverenja po posebnim zahtevima studenata potrebno je obratiti se Studentskoj službi i dostaviti dokaz o uplati troškova za izdavanje razna uverenja po posebnim zahtevima studenata, u skladu cenovnikom.

Zahteve i molbe student može da preda preko šaltera Studentske službe. Zahtevi i molbe mogu se predati u slobodnoj formi ili se mogu preuzeti i koristiti obrasci koji su dostupni na stranici Studentskog portala Dokumenti.

Za izdavanje ispisnice i dokumenata na revers, kao i prigovore i sugestije pogledati Studentski portal ATSSB.