NASTAVNI MATERIJAL

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Predmetni nastavnik: Goran Vasilić gvasilic@atssb.edu.rs

Predmetni nastavnik: mr Vladan Radivojević vradivojevic@atssb.edu.rs

Informatika – plan 2024.

Informatika – rezultati prvog kolokvijuma 2024.

Informatika – rezultati drugog kolokvijuma 2024.

Materijali sa predavanja (autor dr Srđan Barzut):

01. Matematičke osnove računarske tehnike
02. Računarski sistemi
03. Konfiguracija računara – MB
04. Konfiguracija računara – CPU, memorija, HDD i CD
05. Konfiguracija računara – Periferne komponente
06. Računarske mreže

Primer ispitnog testa * (pregled gradiva)

Materijali sa vežbi (autor dr Srđan Barzut):

Uvod u Excel * Skripta

Uvodni zadatak – Excel * Postavka

01. Zadatak – Excel * Postavka * Rešenje
02. Zadatak – Excel * Postavka * Rešenje
03. Zadatak – Excel * Postavka * Rešenje
04. Zadatak – Excel * Postavka * Rešenje
05. Zadatak – Excel * Postavka * Rešenje
06. Zadatak za samostalno vežbanje – Excel * Postavka * Rešenje
Prvi kolokvijum – primer

Uvodni zadatak – Access * Postavka i rešenje

01. Zadatak – Access * Postavka i rešenje
02. Zadatak – Access * Postavka i rešenje
03. Zadatak – Access * Postavka i rešenje
04. Zadatak – Access * Postavka i rešenje
Drugi kolokvijum – primer

Predmetni nastavnik: dr Marina Milovanović Aranđelović mamilovanovic@atssb.edu.rs

Predavanja:

Dodatni nastavni materijal:

Predmetni nastavnik: dr Andrijana Đurđević adjurdjevic@atssb.edu.rs

Predmetni nastavnik: dr Jovan Isaković jisakovic@atssb.edu.rs

Lozinku za otključavanje materijala potražite kod predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik: dr Milan Milutinović mmilutinovic@atssb.edu.rs

Preuzimanje materijala – za lozinku arhive obratiti se predmetnom nastavniku
Ispitna pitanja

Materijali sa predavanja:

  1. Čas 01 – definicija i klasifikacija mašina alatki. Definicija i struktura NUMA. Struktura jedne servo ose.
  2. Čas 02 – elementi NUMA (noseća struktura, glavno vreteno, vodjice, motori, zavoja vretena, izmenjivač alata, alati, magacini alata)
  3. Čas 03 – programiranje NUMA i NU tehnologija. CAD-CAM-Postprocesor.
  4. Čas 04 i 05 – ručno programiranje mašina alatki (Obradni centar ILR-laboratorija). G-funkcije.
  5. Čas 06 i 07 – ručno programiranje CNC struga. G- funkcije. Programiranje CNC struga studenti izvode u jednoj fabrici u Beogradu koja poseduje CNC strug Gildemeister CTX500.
  6. Čas 08 i 09 – programiranje NUMA pomoću ATP-jezika.

Laboratorijske vežbe:

  1. Obrazac samostalnog zadatka
  2. Drugi samostalni zadatak
  3. Rešen primer programiranja obradnog centra ILR koji se nalazi u laboratoriji Tehnikum Taurunuma. Rešenje obuhvata kompletan postupak pripreme i programiranja obradnog centra počevši od plana baziranja, plana alata, plana obrade, pisanja programa i njegovog izvršenja na samoj CNC mašini (obradnom centru).

Predmetni nastavnik: dr Đorđe Đurđević djdjurdjevic@atssb.edu.rs

Lozinku za otključavanje materijala potražite kod predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik: dr Đorđe Đurđević djdjurdjevic@atssb.edu.rs

Lozinku za otključavanje materijala potražite kod predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnici:
dr Željka Tomić ztomic@atssb.edu.rs, dr Stanko Ostojić sostojic@atssb.edu.rs

Predmetni nastavnik: dr Milan Milutinović mmilutinovic@atssb.edu.rs

Lozinku za otključavanje materijala potražite kod predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik: dr Milan Milutinović mmilutinovic@atssb.edu.rs

Lozinku za otključavanje materijala potražite kod predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik: dr Jovan Isaković jisakovic@atssb.edu.rs

Lozinku za otključavanje materijala potražite kod predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik: dr Jovan Isaković jisakovic@atssb.edu.rs

Lozinku za otključavanje materijala potražite kod predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik: Biljana Ranković Plazinić brplazinic@atssb.edu.rs

Lozinku za otključavanje materijala potražite kod predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik: Biljana Ranković Plazinić brplazinic@atssb.edu.rs

Lozinku za otključavanje materijala potražite kod predmetnog nastavnika.

Predmetni nastavnik: Biljana Ranković Plazinić brplazinic@atssb.edu.rs

MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Predmetni nastavnik: Goran Vasilić gvasilic@atssb.edu.rs

Materijal sa predavanja:

Predmetni nastavnik: dr Nikola Tanasić ntanasic@atssb.edu.rs

Materijali sa predavanja:

Predmetni nastavnik: dr Nikola Tanasić ntanasic@atssb.edu.rs

Materijali sa predavanja:

Predmetni nastavnik: dr Nikola Tanasić ntanasic@atssb.edu.rs

Materijali sa predavanja:

Predmetni nastavnik: dr Nikola Tanasić ntanasic@atssb.edu.rs