CENOVNIK ZA 2024/25. školsku godinu

Cenovnik za 2023/24. školsku godinu možete pogledati na linku.

ŠKOLARINA ZA DRŽAVLJANE RS60 ESPB1 ESPB
Osnovne studije (osim za posebno navedene studijske programe)87.000,001.450,00
Osnovne studije - studijski programi iz oblasti dizajna147.000,002.450,00
Osnovne studije - Zdravstvena nega108.000,001.800,00
Osnovne studije - Farmacija108.000,001.800,00
Osnovne studije - Mehatronika120.000,002.000,00
Osnovne studije - Mrežne informacione tehnologije108.000,001.800,00
Osnovne studije - Tehnologije pametnih zgrada108.000,001.800,00
Specijalističke studije153.000,002.550,00
Master studije (osim za posebno navedene studijske programe)153.000,002.550,00
Master studije - Industrija 4.0162.000.002.700,00
Master studije - studijski programi iz oblasti dizajna162.000,002.700,00
ŠKOLARINA ZA STRANE DRŽAVLJANE
Osnovne studije (osim za posebno navedene studijske programe)3.000,00 EUR
Osnovne studije - studijski programi iz oblasti dizajna3.250,00 EUR
Osnovne studije - Ekoturizam i ruralni razvoj2.500,00 EUR
Osnovne studije - Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane/Prehrambena tehnologija i nutricionizam2.800,00 EUR
Osnovne studije - Zaštita bilja2.800,00 EUR
Osnovne studije - Farmacija2.900,00 EUR
Osnovne studije - Tehnologija digitalne poljoprivrede3.250,00 EUR
Osnovne studije - Mrežne informacione tehnologije3.250,00 EUR
Osnovne studije - Mehatronika3.250,00 EUR
Osnovne studije - Tehnologije pametnih zgrada3.250,00 EUR
Specijalističke studije3.400,00 EUR
Master studije (osim za posebno navedene studijske programe)3.400,00 EUR
Master studije - studijski programi iz oblasti dizajna3.800,00 EUR
Master studije - Industrija 4.03.800,00 EUR
 • Samofinansirajući studenti visokog obrazovanja školarinu plaćaju srazmerno upisanom broju ESPB bodova, odnosno srazmerno upisanom  broju predmeta.
 • Studenti visokog obrazovanja čije se školovanje finansira iz budžeta za ESPB bodove  upisane preko 60 ESPB plaćaju školarinu srazmerno upisanom broju ESPB bodova.
 • Studenti visokog obrazovanja kojima je na lični zahtev produžen rok za završetak studija, plaćaju školarinu u školskoj godini srazmerno upisanom broju ESPB bodova, uz naknadu za donošenje rešenja o produžetku roka.
PRIJAVA ISPITA U ROKU (po ispitu)Druga prijava za
samofinansirajuće studente
Više od 2 prijave
za sve studente
Za osnovne studije 1000,001.500,00
Za specijalističke studije1000,001.500,00
Za master studije1000,001.500,00
Za evidentirane studente1.500,001.500,00
PRIJAVA ISPITA POSLE ROKA (po ispitu)Za sve studente
Za osnovne studije 1.500,00
Za specijalističke studije1.500,00
Za master studije1.500,00
Za evidentirane studente2.500,00

Evidentirani studenti su studenti višeg obrazovanja koji se evidentiraju po isteku
apsolventskog staža i imaju samo pravo polaganja ispita.

PRIJAVA ODBRANE ZAVRŠNOG RADAPrijava i polaganjeIzrada i dodela diplome i dodatka diplomiIzrada i izdavanje diplome i dodatka diplomi na engleskom jeziku
Za osnovne studije/10.000,0020.000,00
Za evidentirane studente6.000,005.000,00/
Za specijalističke studije18.000,0010.000,0020.000,00
Za master studije18.000,0010.000,0020.000,00
OSTALE USLUGEIznos naknade
Naknada troškova upisa5.000,00
Izdavanje rešenja o prelasku na studije u Akademiju ili rešenja o promeni studijskog programa5.000,00
Izdavanje rešenja o priznavanju ispita3.500,00
Troškovi polaganja prijemnog ispita i priznavanja prijemnog ispita sa druge visokoškolske ustanoveOdeljenje za tehnologije 6.000,00
Odeljenje za dizajn 8.000,00
na engleskom jeziku 200,00 EUR
Naknada za upis, overu i evidentiranje posle roka5.000,00
Izdavanje uverenja o ispitima3.000,00
Ispis i izdavanje ispisnice4.000,00
Izdavanje dokumenata na revers500,00
Izdavanje duplikata indeksa5.000,00
Izdavanje duplikata diplome ili uverenja o diplomiranju5.000,00
Razna uverenja po posebnim zahtevima studenata 3.000,00
Poništavanje položenih ispita - za sve studijske programe3000,00
Promena teme/mentora završnog rada – na lični zahtev5.000,00
Naknadni upis i promena upisanih predmeta – na lični zahtev3.000,00
POSEBNE USLUGEZa državljane RSZa strane državljane
Nostrifikacija ili ekvivalencija strane visokoškolske isprave20.000,0040.000,00
Izdavanje duplikata uverenja o položenom stručnom ispitu5.000,00/
Donošenje rešenja o produžetku roka za završetak studija5.000,00/
Provera verodostojnosti diploma ili uverenja o diplomiranju, po zahtevu 5.000,00/

NAČIN  PLAĆANJA  ŠKOLARINE

Osnovne strukovne studije

Studenti koji prvi put upisuju Akademiju na osnovnim strukovnim studijama školske 2024/25. godine u statusu samofinansirajućeg studenta, školarinu mogu platiti na jedan od sledećih načina:

 • u celini, prilikom upisa sa popustom u iznosu od 5%;
 • 50% školarine prilikom upisa a preostali deo školarine najkasnije do 31.8.2024. godine.

Studenti na osnovnim strukovnim studijama koji upisuju narednu godinu studija kao i studenti koji prvi put upisuju Akademiju u drugom i trećem upisnom roku u statusu samofinansirajućeg studenta, školarinu mogu platiti na jedan od sledećih načina:

 • u celini, prilikom upisa sa popustom u iznosu od 5%;
 • 50% školarine prilikom upisa a preostali deo školarine najkasnije do 10.12.2024. godine.

Specijalističke i master studije

Studenti koji se upisuju na specijalističke i master strukovne studije u statusu samofinansirajućeg studenta u prvom upisnom roku, školarinu mogu platiti na jedan od sledećih načina:

 • u celini, prilikom upisa sa popustom u iznosu od 5%;
 • 50% školarine prilikom upisa, 30% školarine najkasnije do 31.08.2024. godine i 20% školarine najkasnije do 10.12.2024. godine.

Studenti koji se upisuju na specijalističke i master strukovne studije u statusu samofinansirajućeg studenta u drugom i trećem upisnom roku i u narednu godinu studija, školarinu mogu platiti na jedan od sledećih načina:

 • u celini, prilikom upisa sa popustom u iznosu od 5%;
 • 50% školarine prilikom upisa, 30% školarine najkasnije do 10.12.2024. godine i 20% školarine najkasnije do 31.3.2025. godine.

NAČIN UPLATE OSTALIH I POSEBNIH USLUGA

Naknada za ostale i posebne usluge uplaćuje se u celokupnom iznosu u trenutku kada se podnese zahtev za izvršenje radnje koja podleže plaćanju.

Tekući račun Akademije: 840-2118666-55