ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак
Припреме за
УПИС 2020/21


Постаните струковни инжењер:
 • саобраћаја
 • заштите од пожара и спасавања
 • безбедности и здравља на раду
 • машинства (производно инжењерство или процесна техника и термотехника)
ДЕТАЉНИЈЕ

Разлози за упис на
ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ!

 • Дугогодишња традиција у образовању квалитетног инжењерског кадра,
 • Школа је основана 1959. године по угледу на тадашње одговарајуће школе у Западној Немачкој,
 • У Школи је до сада дипломирало (виша и висока школа) око 9000 студената,
 • Наставу данас одржава 50 наставника и сарадника у настави, од којих су 25 са научним степеном доктор наука стеченим на угледним образовно - научним установама,
 • У наставним програмима је успостављен оптималан однос између теоријске и практичне наставе,
 • Студијски програми су на нивоу студијских програма индустријски развијених земаља у Европи,
 • Школа је својевремено имала организоване студије за студенте из Индонезије посебно и за студенте из Алжира посебно, на обострано задовољство,
 • Компетенције студената након завршетка студија су врло цењене код послодаваца, како у земљи тако и у иностранству,
Упишите Техникум, завршите студије и обезбедите своју будућност.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕОбавештење за студенте и запослене о организацији наставе и раду Школе у условима ванредног стања

У складу са Одлуком Владе Републике Србије о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања ("Сл. гласник РС", бр. 30/2020), обавештавамо запослене и студенте о следећим мерама које је Школа предузела:

 1. Прекидају се сви видови наставе који захтевају физичко присуство студената у просторијама школе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, практичне вежбе у радионицама и сл.),
 2. Настава ће бити реализована преко наставних материјала који су дати на сајту Школе у делу наставни материјали или директним слањем наставних материјала студентима путем mail-a,
 3. Наставници су у обавези да буду на располагању студентима преко mail-a, и да обезбеде студентима електронске верзије наставних материјала. Мail адресе наставника су дате на сајту школе у одељку кадрови,
 4. Лабораторијске вежбе и практичне вежбе у радионицама не реализују се до даљњег, а надокнада ће се организовати када се створе услови,
 5. Полагање колоквијума се неће одржавати до даљњег,
 6. Одлаже се априлски испитни рок,
 7. Одлажу се одбране завршних радова,
 8. Дежурство ненаставног особља у школи ће бити организовано сваког радног дана у периоду од 10 до 13 сати, а неопходне информације се могу добити у том периоду на број телефона: 011/2619-673,
 9. Портирско чуварска служба ће радити у континуитету, а информације се могу добити на број телефона: 011/2618-242,
 10. Студенти се упућују да питања из домена студентске службе шаљу на mail info@tehnikum.edu.rs.ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА - 09.05.2020. ГОДИНЕ ОД 13 ЧАСОВА


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021

ПРИПРЕМНА НАСТАВА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У ДВА ЦИКЛУСА:

I ЦИКЛУС ће се одржавати суботом, 25.04., 09.05., 16.05., и 23.05.2020. године са почетком у 1030 часова у просторијама Школе. Пријаве за припремну наставу: 011/2618-242, info@tehnikum.edu.rs .
Овај циклус припремне наставе је бесплатан.

II ЦИКЛУС ће се одржавати такође у просторијама Школе, у периоду од 26.05. до 25.06.2020.године. Обим наставе је 30 часова. Цена је 8.000,00 дин.
Ближа обавештења по питању припремне наставе у II циклусу (пријаве за наставу, распоред часова и друго) налазе се овде.

Школа је припремила збирку задатака за припремну наставу из математике, коју можете преузети овде. 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум