ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Контакт

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија
Наде Димић 4, 11080 Београд - Земун
Србија


ОТВОРЕНА ШКОЛА - радним данима
      07:00 - 21:00

Oдржавање наставе
      08:00 - 21:00

e-пошта
     info@tehnikum.edu.rs

Текући рачун: 840-1852666-36

ПИБ: 100091193

Матични број: 7039816

ТЕЛЕФОНИ

     Директор
     011/2619-673 (08:00 - 14:30)

     Секретар
     011/2619-673 (08:00 - 14:30)

     Студентска служба
     011/2618-242 (08:00 - 14:30)

     Материјално - финансијска служба
     011/2619-673 (08:00 - 14:30)

     Портирска служба
     011/2618-242 (0 - 24)


ПРИЈЕМ СТРАНАКА

Директор
10:00 - 12:00

Секретар
10:00 - 12:00

Студентска служба
11:00 - 13:00 и четвртком од 14:30 - 16:00

Библиотека
11:00 - 13:00 и уторком од 14:30 - 16:00

Скриптарница
11:00 - 13:00 и четвртком од 14:30 - 16:00

Контакте са шефовима катедри и руководиоцима студијских програма, као и адресe е-поште за све запослене можете пронаћи у одељку Запослени.

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум