АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Запослени / Наставно особље

Руководилац Одсека:
др Милан Милутиновић, дипл. инж. маш.
mmilutinovic@atssb.edu.rs

Наставници и сарадници

01. Аничић др Обрад
Виши предавач
oanicic@atssb.edu.rs
02. Барзут др Срђан
Виши предавач
sbarzut@atssb.edu.rs
03. Биочанин др Стојко
Професор струковних студија
sbiocanin@atssb.edu.rs
04. Бојовић др Петар
Професор струковних студија
pbojovic@atssb.edu.rs
05. Василић Горан
Наставник вештина
gvasilic@atssb.edu.rs
06. Велимировић др Драгана
Професор струковних студија, Координатор за наставу
dvelimirovic@atssb.edu.rs
07. Видаковић Ристић др Барбара
Професор струковних студија
bvristic@atssb.edu.rs
08. Диховични др Ђорђе
Професор струковних студија
djdihovicni@atssb.edu.rs
09. Дробњак др Предраг
Професор струковних студија
pdrobnjak@atssb.edu.rs
10. Ђоровић др Бобан
Професор струковних студија
boban.djorovic1969@gmail.com
11. Ђурђевић др Андријана
Професор струковних студија
adjurdjevic@atssb.edu.rs
12. Ђурђевић др Ђорђе
Професор струковних студија
djdjurdjevic@atssb.edu.rs
13. Ивљанин др Бојан
Професор струковних студија
bivljanin@atssb.edu.rs
14. Исаковић др Јован
Професор струковних студија
jisakovic@atssb.edu.rs
15. Јованов др Дејан
Професор струковних студија
djovanov@atssb.edu.rs
16. Карић др Светлана
Професор струковних студија
svetlana.karic@gmail.com
17. Комаров др Драган
Професор струковних студија
dkomarov@atssb.edu.rs
18. Лечић Рајна
Асистент
rlecic@atssb.edu.rs
19. Марковић др Саша
Професор струковних студија
markovics@atssb.edu.rs
20. Миловановић Аранђеловић др Марина
Професор струковних студија
mamilovanovic@atssb.edu.rs
21. Милошевић Новак
Асистент
nmilosevic@atssb.edu.rs
22. Милутиновић др Милан
Професор струковних студија, Руководилац Одсека
mmilutinovic@atssb.edu.rs rukovodilac@tehnikum.edu.rs
23. Михаиловић др Милош
Професор струковних студија
mmihailovic@atssb.edu.rs
24. Остојић др Станко
Професор струковних студија
sostojic@atssb.edu.rs
25. Петковић мр Александар
Предавач
apetkovic@atssb.edu.rs
26. Петровић Ана
Наставник вештина
apetrovic@atssb.edu.rs
27. Радовић Тања
Наставник страног језика
tradovic@atssb.edu.rs
28. Рајић др Јасмина
Професор струковних студија
jrajic@atssb.edu.rs
29. Рајић др Раденко
Професор струковних студија
rrajic@atssb.edu.rs
30. Ранковић др Жељко
Професор струковних студија
zrankovic@atssb.edu.rs
31. Ранковић Плазинић др Биљана
Професор струковних студија
brplazinic@atssb.edu.rs
32. Ристић др Даниела
Професор струковних студија
dristic@atssb.edu.rs
33. Симоновић Томислав
Наставник вештина
tsimonovic@atssb.edu.rs
34. Солдат др Наташа
Асистент са докторатом
nsoldat@atssb.edu.rs
35. Танасић др Никола
Професор струковних студија
ntanasic@atssb.edu.rs
36. Тасић Марко
Наставник вештина
mtasic@atssb.edu.rs
37. Томић др Жељка
Професор струковних студија
ztomic@atssb.edu.rs
38. Филиповић Миливоје
Наставник вештина
mfilipovic@atssb.edu.rs
39. Софијанић др Светозар
Професор струковних студија
ssofijanic@atssb.edu.rs
40. Тришовић Зага
Асистент
ztrisovic@atssb.edu.rs
41. Живановић Светлана
Асистент
szivanovic@atssb.edu.rs
42. Обрадовић Александра
Асистент
aobradovic@atssb.edu.rs
43. Коцић Лазар
Сарадник у настави
lkocic@atssb.edu.rs
44. Марковић Милан
Наставник вештина
mmarkovic@atssb.edu.rs
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ