о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
АКТУЕЛНО  

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРЕДМЕТИМА И НАСТАВОМ

24.04.2018:
Организација и технологија друмског транспорта и Шпедиција са логистиком транспорта

20.04.2018:
Еколошки менаџмент

20.04.2018:
Индустријски менаџмент

20.04.2018:
Физика са мерењима и Физика

20.04.2018:
Елементи машина и уређаја

19.04.2018:
Јавни градски превоз

19.04.2018:
Унутрашњи транспорт

18.04.2018:
Машински елементи

17.04.2018:
Безбедност у изградњи и коришћењу грађевинских објеката и Управљање мерама за безбедан и здрав рад на градилиштима

16.04.2018:
Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду

16.04.2018:
НУ обрадни системи

16.04.2018:
Отпорност материјала Б

12.03.2018:
Регулисање саобраћаја


ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ

11.01.2018:
Позив студентима да узму учешће у истраживању о миграцијама студената

05.09.2017:
Додатак дипломи

06.10.2016:
Обавештење за студенте који врше прелаз са других високошколских установа

Обавештење за студенте по питању опредељења за изборнe предметe

Крајњи рок за одбрану завршних и специјалистичких радова

Висина надокнаде трошкова које студенти уплаћују на текући рачун Школе на име школарине, испита и др. почев од школске 2017/2018 године

Корисни линкови


ОБАВЕШТЕЊА ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ

Информатор за будуће студенте

Флајер за будуће студенте

Задаци за припремање пријемног испита из математике

РАСПОРЕДИ

14.02.2018:
Распоред наставе за 2017/18. год.

06.03.2018:
Распоред консултација за 2017/18. год.

19.12.2017:
Распоред испита за 2017/18. год.
за основне струковне студије

19.12.2017:
Распоред испита за 2017/18. год.
за специјалистичке струковне студије


РЕЗУЛТАТИ

Резултати испита

Резултати колоквијума


СТРАНИЦЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита

Писана предавања, поставке самосталних и пројектних задатака, упутства, практикуми и сл.

УПИС

12.10.2017:
Обавештење о упису кандидата на специјалистичке струковне студије за школску 2017/2018. годину

19.07.2017:
Број слободних места по студијским програмима за септембарски рок за школску 2017/2018. годину

06.07.2017:
Потребна документа за упис у школску 2017/18. годину

02.06.2017:
Конкурс за пријем студената на основне струковне студије за школску 2017/2018. годину

05.06.2017:
Конкурс за пријем студената на специјалистичке струковне студије за школску 2017/18. годину

03.10.2013:
Обавештење о услову и начину стицања дипломе основних струковних студија за дипломиране студенте ВТМШ-а

МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНО ВЕЋЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЕТ

БРЗА ПРЕТРАГА

само по tehnikum.edu.rs
по целом .RS web-у
врх
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум